NASLOVNA

VIJESTI

GRADSKA UPRAVA

GRADSKE INSTITUCIJE

GRADSKE TVRTKE

> DRUŠTVO

Poziv za prijavu korisnicima programa Pomoći u kući

22.03.2018. - Grad Pleternica

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-03- 01/2-17-56 od 14. listopada 2017. Godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciranju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi- program zapošljavanja žena“, Kodni broj: UP.02.1.1.05.0023, KLASA: 910-04/17-07/52, URBROJ: 524-06-03-01/2-17-1 od 1.prosinca 2017. godine, Gradonačelnica Grada Pleternice, objavljuje

Javni poziv starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju za iskaz interesa za primanje usluga potpore i podrške osiguranu kroz provedbu projekta „Zaželi i ostvari“

Grad Pleternica objavljuje Javni poziv na iskaz interesa za primanje usluga potpore i podrške osigurane kroz provedbu projekta „Zaželi i ostvari“
Poziv se objavljuje s ciljem prikupljanja podataka i utvrđivanja potreba osoba starije životne dobi i osoba u nepovoljnom položaju za primanje usluga potpore i podrške osigurane kroz provedbu programa pomoći u kući.

1. Tko se može prijaviti?

- osobe starije životne dobi,
- osobe u nepovoljnom položaju kojima je potrebna pomoć u kućanstvu,
- osobe sa invaliditetom,
- osobe sa mentalnom retardacijom, kronični bolesnici neovisno o starosnoj dobi
Osobe kojima je predmetna usluga potpore i podrške osigurana iz sredstava Državnog proračuna ili drugog javnog izvora, ne može biti korisnik potpore i podrške unutar ovog pojekta.

2. Koje se usluge pružaju?

- Pomoć u obavljanju kućanskih poslova
- Pomoć u održavanju osobne higijene
- Pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo
- Pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava računa, dostava pomagala, lijekova, plaćanje i sl.)
3. Prijavi je potrebno priložiti
- Kopiju osobne iskaznice
- Popunjena prijavnica iskaza interesa za primanje usluga programa pomoći u kući (može se preuzeti na web-stranici Grada Pleternice ili osobno u Gradu Pleternici, Ivana Šveara 2, 34310 Pleternica)

4. Način prijave i rok
Prijave se dostavljaju putem obrascu u zatvorenoj koverti na adresu: „Grad Pleternica, Ivana Šveara 2, 34310 Pleternica, s naznakom: „Zaželi i ostvari“, poštom ili osobno u Jedinstveni upravni odjel Grada Pleternice.

Kontakt za više informacija:
Grad Pleternica, Ivana Šveara 2,
Tel: 034/251-046
E-mail: grad@pleternica.hr

Prijavni obrazac za program Pomoć u kući
Zaželi

Pročitajte još

DRUŠTVO

Zapalimo zajedno lampion u spomen na žrtve herojskog grada Vukovara

DRUŠTVO

Organiziran autobus za Vukovar, prijavite se do 13. studenog

DRUŠTVO

Sufinanciranje nabave udžbenika - OBAVIJEST

DRUŠTVO

Čestitka u prigodi Dana neovisnosti

DRUŠTVO

Od 11. listopada počinje isplata naknade za ogrijev

JAVNI POZIVI I OBJAVE

Proračun Grada Pleternice

08.03.2018.

Prostorni plan Grada Pleternice

20.10.2017.

Strategija razvoja Grada Pleternice 2014.-2020.

10.06.2016.

Ponovljeni javni poziv za dodjelu nepovratnih potpora gospodarstvu

03.12.2018.

Javni poziv-naknada troška glede imenovanja Trga hrvatskih branitelja

01.12.2018.

Odluka o dodjeli stipendija u ak.godini 2018/2019

01.12.2018.

Javni poziv - poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji

30.11.2018.

Info za investitore i poduzetnike

Baza gospodarstvenika

Guide for investors

Pleternica profile

Porezi i naknade

Prezentacija o radu Poduzetničkog centra

Kontakt za investitore

Guide for entrepreneurs

Vodič za poduzetnike

Popis građevinskih čestica u poduzetničkoj zoni

Objedinjeni trošak komunalnih priključaka

>> VIDI SVE <<

Prijavi kvar na rasvjeti putem sustava E-RASVJETA

Uvjeti korištenja - Kontakt informacije - ARHIV