Registar ugovora

Registar ugovora

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/2016) Grad Pleternica kao javni naručitelj obvezan je ažurno voditi registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma. Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017) propisuje sadržaj, ustrojavanje, ažuriranje te objavu registra ugovora. U Registru ugovora navode se svi predmeti nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna bez PDV-a. Grad Pleternica kao javni naručitelj obvezan je registar ugovora i sve njegove kasnije promjene objaviti u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: EOJN RH). Svaki građanin bez prethodne registracije može pregledavati registre ugovora svih javnih naručitelja. Registar ugovora nalazi se na poveznici https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Portal Pleternica.hr koristi kolačiće (cookies). Nastavkom pregleda ovih stranica slažete se s korištenjem kolačića. Više o tome

Slažem se
Skip to content