Propisi

Propisi

Zakoni  i dokumenti o pravima  na pristup informacijama:

Statut Grada Pleternice

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13,08/15)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/2015)

Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (NN 83/14)

Pravilnik o središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (NN 124/15)

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14, 15/14)

Odluka o imenovanju službenika za informiranje (KLASA:022-01/10-01/1, URBROJ: 2177/07-04-10-1, od 26.listopada 2010.godine)

 

Portal Pleternica.hr koristi kolačiće (cookies). Nastavkom pregleda ovih stranica slažete se s korištenjem kolačića. Više o tome

Slažem se
Skip to content