ZelEnU edukaciju za Pleternicu

ZelEnU edukaciju za Pleternicu

NAZIV PROJEKTA:
ZelEnU edukaciju za Pleternicu (KK.06.3.1.07.0037)

VRIJEDNOST PROJEKTA:
387.499,96 kn

EU SUFINANCIRANJE:
312.374,96 kn (84,9999984%)

TRAJANJE PROJEKTA: 09.07.2018.-09.07.2019.

FOND: Kohezijski fond u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

PRIJAVITELJ: Grad Pleternica

PARTNERI: Nema partnera

KRATKI OPIS PROJEKTA:
Projektom ZelEnU edukaciju za Pleternicu želi se izobrazno informativnim aktivnostima osvijestiti
građane Pleternice i pripadajućih naselja o nužnosti sprječavanja nastanka otpada te ih educirati o
mogućnostima koje imaju kad otpad nastane. Projektnim aktivnostima želi se utjecati na stavove svih
dobnih skupina stanovnika Pleternice kako bi se smanjila stopa onečišćenja okoliša te usvojile mjere
održivog gospodarenja otpadom.

PROJEKTNE AKTIVNOSTI:
1. Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom
2. Upravljanje projektom

OPĆI CILJ:   Provedbom izobrazno informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom želi se doprinijeti
postizanju cilja podizanja javne svijesti s ciljem sprječavanja nastanka otpada, povećanja broja
odvojeno prikupljenog otpada te ponovne uporabe predmeta.

SPECIFIČNI CILJ:  Cilj je projektnih aktivnosti projekta ZelEnU edukaciju za Pleternicu utjecati na svijest građana (a
ponajprije mlađe populacije) o sprječavanju nastanka otpada, a kad otpad nastane treba ih educirati i
potaknuti da isti odlažu na adekvatan način, prvenstveno u reciklažno dvorište. Cilj svih planiranih
mjera je uspostava održivog gospodarenja otpadom na području Grada Pleternice, poštivajući Zakon
o zaštiti okoliša i Zakon o održivom gospodarenju otpadom te PGORH za razdoblje 2017. – 2022. i
omogućiti građanima zdravu i čistu okolinu.

CILJANA SKUPINA:
Stanovništvo Grada Pleternice i pripadajućih naselja (ponajprije mlađa populacija)

REZULTAT PROJEKTA:
– Povećan broj planiranih izobrazno-informativnih aktivnosti na području obuhvata projekta
– Provedene izobrazno-informativne aktivnosti zabilježene u Informacijskom sustavu
gospodarenja otpadom
– Postotak stanovništva obuhvaćen provedenim izobrazno-informativnim aktivnostima na
području obuhvata projekta

Datoteke o projektu

Portal Pleternica.hr koristi kolačiće (cookies). Nastavkom pregleda ovih stranica slažete se s korištenjem kolačića. Više o tome

Slažem se
Skip to content