Povratak
Poziv za prijavu korisnicima programa Pomoći u kući

Poziv za prijavu korisnicima programa Pomoći u kući

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-03- 01/2-17-56 od 14. listopada 2017. Godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciranju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi- program zapošljavanja žena“, Kodni broj: UP.02.1.1.05.0023, KLASA: 910-04/17-07/52, URBROJ: 524-06-03-01/2-17-1 od 1.prosinca 2017. godine, Gradonačelnica Grada Pleternice, objavljuje

Javni poziv starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju za iskaz interesa za primanje usluga potpore i podrške osiguranu kroz provedbu projekta „Zaželi i ostvari“

Grad Pleternica objavljuje Javni poziv na iskaz interesa za primanje usluga potpore i podrške osigurane kroz provedbu projekta „Zaželi i ostvari“
Poziv se objavljuje s ciljem prikupljanja podataka i utvrđivanja potreba osoba starije životne dobi i osoba u nepovoljnom položaju za primanje usluga potpore i podrške osigurane kroz provedbu programa pomoći u kući.

1. Tko se može prijaviti?

– osobe starije životne dobi,
– osobe u nepovoljnom položaju kojima je potrebna pomoć u kućanstvu,
– osobe sa invaliditetom,
– osobe sa mentalnom retardacijom, kronični bolesnici neovisno o starosnoj dobi
Osobe kojima je predmetna usluga potpore i podrške osigurana iz sredstava Državnog proračuna ili drugog javnog izvora, ne može biti korisnik potpore i podrške unutar ovog pojekta.

2. Koje se usluge pružaju?

– Pomoć u obavljanju kućanskih poslova
– Pomoć u održavanju osobne higijene
– Pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo
– Pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava računa, dostava pomagala, lijekova, plaćanje i sl.)
3. Prijavi je potrebno priložiti
– Kopiju osobne iskaznice
– Popunjena prijavnica iskaza interesa za primanje usluga programa pomoći u kući (može se preuzeti na web-stranici Grada Pleternice ili osobno u Gradu Pleternici, Ivana Šveara 2, 34310 Pleternica)

4. Način prijave i rok
Prijave se dostavljaju putem obrascu u zatvorenoj koverti na adresu: „Grad Pleternica, Ivana Šveara 2, 34310 Pleternica, s naznakom: „Zaželi i ostvari“, poštom ili osobno u Jedinstveni upravni odjel Grada Pleternice.

Kontakt za više informacija:
Grad Pleternica, Ivana Šveara 2,
Tel: 034/251-046
E-mail: grad@pleternica.hr

Prijavni obrazac za program Pomoć u kući
Zaželi

Vezane vijesti

Završena Škola plivanja: „Imamo 26 novih plivača s pleterničkog područja“

Pročitaj više

Započela 3. faza radova na vatrogasnom domu u Požeškoj Koprivnici: „Primarni cilj nam je ravnomjeran razvoj svih naselja“

Pročitaj više

Portal Pleternica.hr koristi kolačiće (cookies). Nastavkom pregleda ovih stranica slažete se s korištenjem kolačića. Više o tome

Slažem se
Skip to content