Reciklažno dvorište Pleternica

Reciklažno dvorište Pleternica

NAZIV PROJEKTA:

Reciklažno dvorište Pleternica (KK.06.3.1.03.0018)

VRIJEDNOST PROJEKTA:

2.448.117,04 kn

EU SUFINANCIRANJE:

2.049.221,57 kn (84,9999999%)

TRAJANJE PROJEKTA:  07.09.2017.- 07.09.2019. (24 mjeseca)

FOND: Kohezijski fond, Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020.

PRIJAVITELJ: Grad Pleternica

PARTNERI: Nema partnera

KRATKI OPIS PROJEKTA:

Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta Pleternica doprinosi povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalištu, podiže razinu svijesti stanovništva na području JLS-a (ukupno 11.323 stanovnika) o važnosti ovakvog postupanja koje direktno doprinosi očuvanju okoliša i povećanju kvalitete života te je idealan primjer savjesnog postupanja malih lokalnih samouprava.

PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

  1. Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta
  2. Informativno-obrazovne aktivnosti
  3. Promidžba i vidljivost
  4. Upravljanje projektom i administracija

OPĆI CILJ:

Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta Pleternica utjecat će na osvještavanje javnosti o važnosti pravilnog postupanja s nastalim komunalnim otpadom te će pružiti infrastrukturu koja će osigurati gospodarenje otpadom. Reciklažno dvorište Pleternica provoditi će odvojeno prikupljanje komunalnog otpada te prikupljeni otpad davati na daljnju obradu ovlaštenom sakupljaču ili oporabitelju za određene vrste otpada. Reciklažno dvorište Pleternica neće vršiti nikakvu obradu otpada osim prešanja kartonske i papirne ambalaže pomoću preše koja je sastavni dio kontejnera za prihvat iste.

SPECIFIČNI CILJ:

Projekt Reciklažno dvorište Pleternica doprinosi povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, prije svega opasnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, te posebnih kategorija otpada i time osigurava njegovu odgovarajuću oporabu ili zbrinjavanje. Projekt Reciklažno dvorište Pleternica doprinosi ispunjavanju ciljeva Plana gospodarenja otpadom RH 2017- – 2022. (NN 3/17).

CILJANA SKUPINA:

Ciljana skupina projekta je stanovništvo sa područja Grada Pleternice, ukupno 11.323 koji će biti obuhvaćeni provedbom informativno-obrazovnih aktivnosti.

REZULTAT PROJEKTA:

  • izgrađeno reciklažno dvorište i opremljeno potrebnom opremom specificiranom u projektu čime će biti ostvareni uvjeti za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada na području JLS
  • održano 6 informativno-obrazovnih aktivnosti za sve ciljane skupine, obuhvaćeno minimalno 65% stanovništva, više od 7.400 osoba. Za ostalo stanovništvo predviđeno je informiranje putem radio emisije i dostave informativnih letaka na kućnu adresu. Ovim pristupom informacije će doprijeti do minimalno 95% stanovništva
  • promocija projekta biti će vidljiva za vrijeme trajanja cijelog projekta. Pratiti će se provedba i obavještavati javnost na web stranici grada i u gradskim novinama koje izlaze svakih 6 mjeseci. U završnoj fazi izgradnje reciklažnog dvorišta biti će održana informativna radio emisija na lokalnom radiju te će biti održano 6 obrazovnih aktivnosti na kojima će biti obuhvaćene sve dobne skupine te će biti izrađeno 8.000 promotivnih letaka i 2.000 edukativnih brošura o radu reciklažnog dvorišta Pleternica
  • mjesečni izvještaji o provedbi projekta (kvartalni i godišnji) i izvještaji prema ugovornoj obvezi

 

 

Fotografije
Datoteke o projektu

Portal Pleternica.hr koristi kolačiće (cookies). Nastavkom pregleda ovih stranica slažete se s korištenjem kolačića. Više o tome

Slažem se
Skip to content