Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica

Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 176.783.490,13 kn

EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA: 99.099.103,00 kn (70 %)

PRIJAVITELJ: TEKIJA d.o.o. za obavljanje vodnih usluga

RAZDOBLJE PROVEDBE: 1.1.2014. – 31.12.2023.

PARTNERI:  Grad Pleternica, Grad Požega i Općina Jakšić

CILJEVI:

– izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

– povećavanje priključenosti na sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na područjima s razvijenim vodoopskrbnim sustavima

– sanacija postojećih sustava odvodnje znatne vodopropusnosti što pogađa izvore vode za piće

– povećavanje učinkovitosti i pouzdanosti sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, s uvođenjem ekonomske cijene vode (načelo onečišćivač plaća)

– zaštita vodozaštitnih područja aglomeracije od utjecaja otpadnih voda

OČEKIVANI REZULTATI:

Na kraju završetka projekta Tekija d.o.o., Grad Pleternica, Grad Požega i Općina Jakšić imat će:

– izgrađene nove kanalizacijske mreže 44.650 m s pripadajućim objektima (crpne stanice, retencijski bazeni kišni preljevi, kućni priključci)

– izgrađen novi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 15.300 ES

– novu opremu za održavanje sustava odvodnje

OPIS PROJEKTA:

Projekt „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica“ uključuje rekonstrukciju i dogradnju postojećeg sustava odvodnje u Pleternici, Jakšiću, Dervišagi i Vidovcima te proširenje sustava prikupljanja i odvodnje na ostala naselja aglomeracije (Frkljevci, Kadanovci, Gradac, Vesela, Blacko, Viškovci, Srednje Selo, Kuzmica, Bresnica, Sulkovci, Trapari i Novoselci). Planirano je izgraditi kolektora u duljini od 44.560 metara, rekonstrukciju 911 metara tlačnih cjevovoda, izgradnju objekata na sustavu odvodnje i to 19 crpnih stanica,  6 retencijskih bazena i 10 preljevnih građevina, kao i rekonstrukciju postojećih objekata. Projektom Aglomeracije Pleternica predviđene su aktivnosti:

– Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica

– Izgradnja uređaja za pročišćavanje UPOV, III. stupnja pročišćavanja kapaciteta 13.500 ES

– Nabava opreme

– Nadzor nad izvođenjem radova

– Informiranje i vidljivost

– Upravljanje projektom

KONTAKT:

Tekija d.o.o., Vodovodna ul. 1, 34000 Požega, Tel: 034/312-450, E-mail: info@tekija.hr

VIŠE INFORMACIJA NA:  www.strukturnifondovi.hr

 

 

 

 

Vijesti o projektu
Fotografije
Datoteke o projektu

Portal Pleternica.hr koristi kolačiće (cookies). Nastavkom pregleda ovih stranica slažete se s korištenjem kolačića. Više o tome

Slažem se
Skip to content